Kätlin Juurik

kliiniline psühholoog
kliiniline lapsepsühholoog
koolipsühholoog

Kätlin Juuriku erapraksis pakub teenuseid vaimse tervise toetuseks ja kriisidega toimetulekuks. Lisaks Kätlinile teevad vastuvõtte mänguterapeut Aire ja eripedagoog-logopeed Evelin. Vastuvõtt toimub Võrus ja veebi vahendusel.

Teenused

Vastuvõtule registreerimiseks võta ühendust.
 • EMDR teraapia

 • EMDR teraapia on traumapõhine sekkumine, mille käigus luuakse mõtteseosed näiliselt mitteseotud elusündmuste vahel. Selle tulemusena väheneb traumamälestuste emotsionaalne intensiivsus ja paraneb toimetulek.

 • Vaata lähemalt
 • Kognitiiv-käitumuslik teraapia

 • Kognitiiv-käitumuslik teraapia on psühhoteraapia vorm, mille eesmärk on leevendada väljakujunenud sümptomeid, muuta häirunud käitumist ja mõtteviise ning jõustada klienti iseseisvaks toimetulekuks.

 • Vaata lähemalt
 • Isiksuseuuring

 • Vastuvõtt koosneb kahest kohtumisest. Esimesel kohtumisel viiakse läbi isiksuseuuring (180 minutit) ning järelkohtumisel antakse personaalset tagasisidet uuringu tulemuste kohta (45 minutit).

 • Vaata lähemalt
 • Mänguteraapia

 • Mänguteraapia on 3-16aastastele lastele suunatud teraapiasuund, mis võimaldab mängu kaudu uurida, analüüsida ja lahendada esinevaid eluraskusi.

 • Vaata lähemalt
 • Eripedagoogiline nõustamine

 • Eripedagoog aitab suunata lapse õppimist arengu- ja eakohasel viisil, kasutades tavapärasest erinevat pedagoogilist lähenemist ja aidates kaasa õppija taju, mälu, tähelepanu ja mõtlemise arengule.

 • Vaata lähemalt

Meie inimesed

Sind ootavad professionaalsed ja toetavad spetsialistid.

Koolitused

Koolitusi viib läbi Kätlin. Kätlinil on pikaajaline kogemus täiskasvanute
koolitamisel ning ta on teinud koostööd Tartu Ülikooli,
Sotsiaalkindlustusameti, Võru linna ja mitme teise asutusega.

Lipusüsteem: laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamine ja reageerimine

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem

Lapse areng ja kiindumussuhte kujunemine

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem

Laste ja noorukite enesevigastamine ja suitsidaalne  käitumine

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem

Traumateadlik lähenemine haridusasutuses

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem

Tööalase stressi ja läbipõlemise ennetamine

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem

Traumateadlik lähenemine töökeskkonnas

8 akadeemilist tundi

Loe rohkem