Hinnakiri
Hinnad on kajastatud ühe kohtumise kohta, mille kestvuseks on 45-60 minutit. Isiksuseuuring koosneb 2 kohtumisest, mille kestvuseks on 180+45 minutit. Mänguteraapia kestvuseks on 35-45 minutit.
Hinnakiri kehtib alates 1.04.2023.
Teenus
Hind
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt
65 €
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt perearsti suunamisel (omaosalus)*
15 €
Psühholoogi vastuvõtt eritingimustel**
110 €
Kognitiiv-käitumuslik teraapia
70 €
EMDR teraapia
70 €
Isiksuseuuring
250 €
Mänguteraapia (Aire)
40 €
Logopeed-eripedagoogi vastuvõtt (Evelin)
45 €
Spetsialisti hinnangu koostamine
alates 45 €
Juhtumipõhine nõustamine (k.a haridusasutustele)
kokkuleppel
*Kliinilise psühholoogi vastuvõtule on võimalik pöörduda perearsti saatekirjaga. Teenuse rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu, millele lisandub kliendi omaosalustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Saatekirjal peab olema märgitud esialgne diagnoos, tehtud uuringud, määratud ravi, suunamise põhjus, teenuse kood ja kordade arv. Saatekirja palume saata e-mailile katlin.juurik@gmail.com JPG või PDF formaadis enne vastuvõttu.

**Erakorraline vastuvõtt väljaspool tööaega ja nädalavahetusel.
Vastuvõtuaja tühistamise tingimused
Mõistame, et elus võib tulla ette ootamatusi ja tekkida vajadus vastuvõtuaeg tühistada. Palun andke sellest meile teada esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24h enne vastuvõtuaega. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks 50% teenuse hinnast vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Kätlin Juuriku erapraksisega seotud ettevõteteks on Certa Team OÜ ja K Praksis OÜ.
Vastuvõtule registreerimiseks võta meiega ühendust
Võta ühendust