Koolitused
Koolitusi on võimalik tellida oma meeskonnale teile sobivas asukohas üle Eesti või veebi vahendusel.
Koolitusi viib läbi Kätlin Juurik.

Lipusüsteem: laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamine ja reageerimine

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Metoodika raamat igale osalejale
Sihtrühm lastega töötavad spetsialistid
Telli koolitus

Lipusüsteem on teaduspõhine töövahend 0-18aastaste laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamiseks ja sellele reageerimiseks. Lipusüsteemi eesmärk on toetada loomulikku seksuaalset arengut ning kindlustada ja tugevdada laste ja noorte seksuaalset terviklikkust.

Koolitus annab spetsialistile oskuse hinnata lapse sobilikku ja sobimatut seksuaalkäitumist ja juhised reageerimise põhimõteteks.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
● lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad;
● laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine
● käitumise hindamise põhimõtted Lipusüsteemi metoodika järgi;
● reageerimine laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi.

Loe rohkem SKA kodulehelt.

Lapse areng ja kiindumussuhte kujunemine

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Toetavad materjalid pärast koolitust
Sihtrühm lastega töötavad spetsialistid
Telli koolitus

Koolitus lapse areng ja kiindumussuhte kujunemine annab ülevaate lapse arengust ja seda mõjutavatest teguritest. Koolitus sobib hästi spetsialistidele, kes töötavad igapäevaselt laste ja noortega ning kes sooviks lapse arengut paremini mõista.

Koolituse läbinud õppija:
●tunneb peamisi lapse arenguetappe, nende eripärasid ja erinevas vanuses olevate laste psühholoogilisi vajadusi;
● teab teismeeaga seonduvaid eripärasid ja väljakutseid;
● mõistab lapse emotsionaalset/füüsilist/sotsiaalset arengut (arengumosaiik ja täiskasvanuks saamine emotsionaalselt ja sotsiaalselt);
● oskab märgata lapse arengu mahajäämust ja teab kuhu last vajadusel suunata;
● mõistab kiindumuse olulisust ja tunneb viise, kuidas kiindumussuhet luua;
● mõistab turvalise ja ebaturvalise kiindumussuhte olemust, selle mõju ja sellest tulenevaid käitumismustreid.

Laste ja noorukite enesevigastamine  ja suitsidaalne käitumine

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Toetavad materjalid pärast koolitust
Sihtrühm lastega töötavad spetsialistid
Telli koolitus

Koolitusel osalejad saavad ülevaate laste ja noorukite enesevigastamise ja suitsidaalsuse levimusest, riskiteguritest ja kaitsefaktoritest. Fookuses on nii toetuse, märkamise kui ennetusega seotud aspektid.

Koolituse läbinud õppija:
● teab, kuidas arvestada töös suitsidaalse lapsega võimalikke riskitegureid ja kavandada praktilisi sekkumisvõtteid;
● teab, kuidas arvestada töös suitsidaalsusest tingitud käitumise eripäradega ja riskiteguritega;
● teab lapse toetamise põhimõtteid;
● mõistab, kuidas juhtida vajadusel lapsi kasvatavate isikute tähelepanu eelnevates väljundites märgitud teguritele ja lapse toetamise põhimõtetele;
● mõistab valdkonnaülese ennetuse põhimõtteid ja ennetuse erinevaid tasemeid;
● mõistab, kuidas planeerida ennetustegevusi arvestades ennetuse rakendamise.

Traumateadlik lähenemine haridusasutuses

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Toetavad materjalid pärast koolitust
Sihtrühm lastega töötavad spetsialistid
Telli koolitus

Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas käsitleda asendushoolduse valdkonna koolituste raames psühholoogilise trauma teemat ja valdab praktilisi võtteid traumeeritud lastega toimetulekuks.

Koolituse läbinud õppija:
● kirjeldab trauma mõju lapsele;
● nimetab trauma tüüpe;
● teab trauma pikaajalisi mõjusid;
●analüüsib traumapäästikuid- ja reaktsioone;
●teab traumakogemusega lapse ja tema võrgustiku toetamise võimalusi.

Tööalase stressi ja läbipõlemise ennetamine

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Toetavad materjalid pärast koolitust
Sihtrühm kõik soovijad

Aitäh, et tunned huvi nii olulise valdkonna vastu.

See koolitus on 2023/2024 koolitusprogrammis uus ning info täieneb õige pea.

Kui soovid sel teemal enda kollektiivile personaalset koolitust, siis võta meiega ühendust.

Traumateadlik lähenemine töökeskkonnas

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi
Veebipõhise õppe võimalus
Toetavad materjalid pärast koolitust
Sihtrühm kõik soovijad

Aitäh, et tunned huvi nii olulise valdkonna vastu.

See koolitus on 2023/2024 koolitusprogrammis uus ning info täieneb õige pea.

Kui soovid sel teemal enda kollektiivile personaalset koolitust, siis võta meiega ühendust.